چرا به تازگی ساکنین استانبول به ازمیر مهاجرت می‌کنند؟